Askerpsykologene har lokaler sentralt på Nesbru i Asker

og tilbyr behandling og veiledning til voksne, ungdom, foreldre, par og barn.

Du får time både på dag- og kveldstid innen få dager uten henvisning. Behandlingens omfang og innhold tilpasses din aktuelle situasjon.

Ta kontakt for timebestilling eller kort drøfting av din problemstilling!

 

Askerpsykologene er samlokalisert og samarbeider med Eureka Kiropraktikk Nesbru.